Διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος: Χριστοδουλάκης Γιώργος

Αντιπρόεδρος: Χατζημαρκάκη Καλλιόπη

Γ. Γραμματέας: Βλαστού – ΤσακονίκουΣτέλλα

Ταμίας: Φωής Δημήτρης

Δημοσίων Σχέσεων: ΖαχαριουδάκηςΣτέλιος

Μέλη: Ζερβάκης Μανώλης, Κληρονόμος Γιάννης

© 2016 Σύλλογος Φιλοξενία
Development Sunny Web – Design MPF