Πομποδάκης Δωμάτια

Πομποδάκης Δωμάτια στον Λέντα

Εγκαταστάσεις

Λεπτομέρειες

Τύπος Καταλύματος Δωμάτια
Περιοχή Λέντας
Τηλέφωνο 6951931038
Fax
Ιστοσελίδα
MHTE
Ιδιοκτήτης Πομποδάκη Ευαγγελία
Κινητό
Χειμερινό Τηλέφωνο
© 2016 Σύλλογος Φιλοξενία
Development Sunny Web – Design MPF